TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH
Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Đường GT liên thôn từ chùa Gia Phú đi thôn Đìa và thôn Cẩm Xá xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Các tuyến đường thôn Đìa khu phía nam tỉnh lộ 282 đi thôn Phương Độ xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Đường trục xã Bình Dương(Đoạn từ UBND xã đi thôn Bùng Thượng)
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phương Độ xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Đường trục xã Bình Dương (Giai đoạn 4)
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Đường GTNT thôn Bùng xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trường THCS xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trường tiểu học xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trạm y tế xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trường mầm non xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Nhà văn hoá thôn Bùng xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Thôn Bùng, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Nhà văn hoá thôn Phương Độ xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Thôn Phương Độ, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page