TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH
Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Nhà văn hoá thôn Gia Phú xã Bình Dương
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 277 (đoạn qua phường Đồng Kỵ đến khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ gói thầu số 1)
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn.
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Đường bê tông xi măng trung tâm giáo dục dạy nghề hướng thiện tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở lao động thương binh và xã hội
Địa điểm xây dựng:Xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trụ sở làm việc ngân hàng nông nghiệp huyện Quế Võ
Chủ đầu tư:Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Phòng GD công thương Chi nhánh Lương Tài
Chủ đầu tư:Ngân hàng công thương tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trụ sở làm việc công an xã Trung Chính
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trụ sở làm việc công an xã Trung Kênh
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trụ sở làm việc công an xã Trí Quả
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Trụ sở làm việc công an xã Song Giang huyện Gia Bình
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Gói 2: Các hạng mục còn lại Chùa Ứng Tâm
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Cải tạo, sữa chữa Vườn Cò Đông Xuyên
Chủ đầu tư:Sở tài nguyên môi trường
Tên dự án:Khu đô thị tổng hợp Đức Việt
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần Đức Việt
Địa điểm xây dựng:Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page