TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Trụ sở Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam
Tên dự án:Trường cao đẳng thống kê (giai đoạn 2)
Chủ đầu tư:Trường cao đẳng thống kê
Tên dự án:Trụ sở làm việc ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh từ sơn
Chủ đầu tư:Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Tên dự án:Trường cao đẳng thống kê (giai đoạn 1)
Chủ đầu tư:Trường cao đẳng thống kê
Tên dự án:Nhà văn phòng, dịch vụ, thương mại Cty CP dược phẩm Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Công Ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Số 21, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Chợ đầu mối quốc tế thị trấn Lim, huyện Tiên Du
Chủ đầu tư:Tập đoàn HDB Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Lim -Huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Gói thầu số 1: San nền, cổng tường rà và các hạng mục xây lắp còn lại thuộc dự án: đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Lý Khánh Văn phường Đình Bảng, thị xã từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Địa điểm xây dựng:phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn
Ngày thực hiện hợp đồng:20/01/2016
Thời gian thực hiện:14/12/1901
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13