TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Gói thầu số 1: Tu bổ tôn tạo: Tiền tế, đền chính, nhà tả vu, hữu vu, miếu sơn thần, nghi môn, bếp, thủ từ, cổng phụ, nhà vệ sinh, lầu hóa vàng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tô
Chủ đầu tư:Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:20/11/2015
Thời gian thực hiện:20/12/2015
Tên dự án:Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang
Chủ đầu tư:Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang
Địa điểm xây dựng:45 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang
Ngày nhận:06/10/2014
Ngày thực hiện hợp đồng:06/06/2014
Thời gian thực hiện:06/12/2015
Tên dự án:Trụ sở làm việc HĐND-UBND - UBMTTQ xã Đông Thọ, huyện Yên Phong
Chủ đầu tư:UBND xã Đông Thọ
Địa điểm xây dựng:xã Đông Thọ, huyện Yên Phong
Ngày thực hiện hợp đồng:20/10/2015
Thời gian thực hiện:20/11/2015
Tên dự án:Gói thầu số 1: Đường giao thông, thoát nước, tuynel kỹ thuật, hoàn trả công trình thủy lợi đoạn từ Km0+00 đến Km0+716,70 (bao gồm cả lán trại); gói thầu số 2: Đường giao thông, thoát nước, tuynel k
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
Địa điểm xây dựng:Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du
Ngày thực hiện hợp đồng:28/09/2015
Thời gian thực hiện:15/11/2015
Tên dự án:Gói thầu số 2: Tu bổ, tôn tạo đền thờ Kinh Dương Vương thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:28/08/2015
Thời gian thực hiện:05/10/2015
Tên dự án:Trụ sở làm việc HĐND-UBND - UBMTTQ xã Đại Xuân, huyện Quế Võ
Chủ đầu tư:UBND xã Đại Xuân
Địa điểm xây dựng:xã Đại Xuân, huyện Quế Võ
Ngày thực hiện hợp đồng:15/07/2015
Thời gian thực hiện:15/08/2015
Tên dự án:Gói thầu số 3: Xây lắp phần cầu thuộc dự án: Đầu tư xây dựng đường HL4, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
Địa điểm xây dựng:Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:04/05/2015
Thời gian thực hiện:19/06/2015
Tên dự án:Dự án tu bổ tôn tạo đền thờ, lăng mộ Cao Lỗ Vương (gói thầu tu bổ tôn tạo lăng mộ Cao Lỗ)
Chủ đầu tư:Sơ Văn hóa thể thao và du lich
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng
Địa điểm xây dựng:Xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:04/10/2014
Thời gian thực hiện:04/06/2015
Tên dự án:Gói thầu số 2: Tuyến chính thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên huyện từ TL281 - Đê Hữu Đuống, đoạn qua địa phận huyện Gia Bình và 2 tuyến nhánh
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:20/04/2015
Thời gian thực hiện:10/05/2015
Tên dự án:Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
Chủ đầu tư:Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:02/04/2015
Thời gian thực hiện:30/04/2015
Tên dự án:Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thanh phố Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:24/03/2015
Thời gian thực hiện:24/03/2015
Tên dự án:Ban chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn
Ngày thực hiện hợp đồng:20/03/2015
Thời gian thực hiện:20/03/2015
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page