TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Cải tạo sửa chữa chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thanh phố Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:18/03/2015
Thời gian thực hiện:18/03/2015
Tên dự án:Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phong Khê
Chủ đầu tư:UBND phường Phong Khê
Địa điểm xây dựng:phường Phong Khê
Ngày thực hiện hợp đồng:15/03/2015
Thời gian thực hiện:15/03/2015
Tên dự án:Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:25/09/2014
Thời gian thực hiện:15/10/2014
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:04/08/2014
Thời gian thực hiện:26/08/2014
Tên dự án:Trung tâm giáo dục dậy nghề hướng thiện (tại Ba Huyện) – Nay là Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Chủ đầu tư:Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:08/08/2014
Thời gian thực hiện:25/08/2014
Tên dự án:Trụ sở liên cơ quan và các hạng mục phụ trợ
Chủ đầu tư:Ban dân vận tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:06/08/2014
Thời gian thực hiện:20/08/2014
Tên dự án:Nhà máy thức ăn thủy sản - Khu công nghiệp Quế Võ
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Ban Mai
Địa điểm xây dựng:Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/09/2013
Tên dự án:Nhà tiếp dân Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/07/2013
Tên dự án:Nhà làm việc Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Yên Phong (Cải tạo sửa chữa)
Chủ đầu tư:Ban quản lý các DAXD huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:22/07/2013
Tên dự án:Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn Quốc gia
Chủ đầu tư:Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
Địa điểm xây dựng:Đường Pháo Đài Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Thời gian thực hiện:19/07/2013
Tên dự án:Cơ sở 2 - Trung tâm giáo dục dạy nghề hướng thiện Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.
Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Võ.
Thời gian thực hiện:28/06/2013
Tên dự án:Trường PTTH Quế Võ 2
Chủ đầu tư:Trường PTTH Quế Võ 2
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/06/2013
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page