TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Nhà làm việc sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/06/2013
Tên dự án:Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc tỉnh
Thời gian thực hiện:21/05/2013
Tên dự án:Cấp nước và xử lý nước thải trường Cao đẳng Thống kê
Chủ đầu tư:trường Cao đẳng Thống kê
Địa điểm xây dựng:Đường Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/05/2013
Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng thông kê giai đoạn III.
Chủ đầu tư:Trường Cao đẳng thông kê
Địa điểm xây dựng:Đường Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/05/2013
Tên dự án:Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quế Võ
Chủ đầu tư:Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quế Võ
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:13/05/2013
Tên dự án:Trường THPT Thuận Thành 2
Chủ đầu tư:Trường THPT Thuận Thành 2
Địa điểm xây dựng:Huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/05/2013
Tên dự án:Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo
Chủ đầu tư:Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Lim – Huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/05/2013
Tên dự án:Trường THPT Lý Thái Tổ
Chủ đầu tư:Trường THPT Lý Thái Tổ
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng – Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/05/2013
Tên dự án:Trường THPT Hoàng Quốc Việt
Chủ đầu tư:Trường THPT Hoàng Quốc Việt
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/05/2013
Tên dự án:Trường THPT Ngô Gia Tự
Chủ đầu tư:Trường THPT Ngô Gia Tự
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/05/2013
Tên dự án:Trường THPT Lương Tài 1
Chủ đầu tư:Trường THPT Lương Tài Số 1
Địa điểm xây dựng:Huyện Lương Tài – Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/05/2013
Tên dự án:Nhà máy sản xuất và bào chế dược phẩm Lili Of France Giai đoạn I Khu công nghiệp Tiên Sơn
Chủ đầu tư:Công ty TNHH 1 thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP An Bình
Địa điểm xây dựng:Khu công nghiệp Tiên Sơn , tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/04/2013
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page