TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Công trình Nâng tầng khách sạn DABACO
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Đường Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/09/2012
Tên dự án:Công trình trường Tiểu học xã Đức Long, huyện Quế Võ - hạng mục: nhà lớp học
Chủ đầu tư:UBND xã Đức Long.
Địa điểm xây dựng:xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian thực hiện:17/07/2012
Tên dự án:Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và thiết bị thuộc công trình: Cấp điện cho khu dân cư dịch vụ khu phố Long Vĩ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:28/05/2012
Tên dự án:Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và thiết bị thuộc công trình tuyến cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 320KVA - 35/0,4KV cấp điện cho khu dịch vụ dân cư đông khu phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:22/05/2012
Tên dự án:Gói thầu số 4 Mạng internet, điện thoại nội bộ, công trình Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê (giai đoạn II)
Chủ đầu tư:Trường cao đẳng thống kê Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/05/2012
Tên dự án:Gói thầu số 4 Nội thất mỹ thuật nhà trưng bày, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
Chủ đầu tư:Sở văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/05/2012
Tên dự án:Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Thuận Thành
Chủ đầu tư:Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/05/2012
Tên dự án:Gói thầu số 15 Di chuyển các khoa phòng, dự án ĐTXD bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (quy mô 1000 giường
Chủ đầu tư:Ban QLDA công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:03/05/2012
Tên dự án:Tuyến ống truyền tải nước sạch từ trạm cấp nước thị trấn Phố Mới đến hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:19/04/2012
Tên dự án:Gói thầu số 2 nhà hiệu bộ thư viện Trường tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/04/2012
Tên dự án:Gói thầu số 1 nhà lớp học số 1, nhà lớp học số 2 Trường tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/03/2012
Tên dự án:Gói thầu Xây dựng tuyến cống hộp đường Huyền Quang kéo dài
Chủ đầu tư:Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/03/2012
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page