TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề dịch vụ xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:Công ty Thiên Đức
Địa điểm xây dựng:Xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/02/2012
Tên dự án:Khu công viên cây xanh Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/12/2011
Tên dự án:Trạm y tế, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:Xã Tương Giang, thi xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/12/2011
Tên dự án:Trụ sở làm việc đảng uỷ HĐND-UBND xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:Xã Tương Giang, thi xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:22/11/2011
Tên dự án:Nhà văn hoá thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:Xã Tương Giang, thi xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/11/2011
Tên dự án:Nhà văn hoá thôn Tiêu Thượng, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:Xã Tương Giang, thi xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/11/2011
Tên dự án:Cở sở làm việc công an huyện Yên Phong
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/11/2011
Tên dự án:Trường THCS xã Đông Phong huyện Yên Phong - Hạng mục nhà lớp học 2 tầng
Chủ đầu tư:UBND xã Đông Phong
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:04/11/2011
Tên dự án:Trường mầm non Tương giang 1, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:Xã Tương Giang, thi xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:26/10/2011
Tên dự án:Trung tâm giáo dục dạy nghề hướng thiện Bắc Ninh (cơ sở 2) - hạng mục Đường bê tông xi măng
Chủ đầu tư:Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian thực hiện:18/10/2011
Tên dự án:Trường THCS xã Đông Phong huyện Yên Phong - Hạng mục nhà lớp học 2 tầng
Chủ đầu tư:UBND xã Đông phong
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/10/2011
Tên dự án:Gói thầu số 1: San nền, cổng tường rào, nhà bảo vệ thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm lưu trữ tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:03/09/2011
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13   Next page