TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Trường tiểu học phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2011
Tên dự án:Bể luyện tập thể lực Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/07/2011
Tên dự án:Trường THCS xã Đức Long, hạng mục: Nhà lớp học, san nền, cổng tường rào, nhà thường trực
Chủ đầu tư:UBND xã Đức Long.
Địa điểm xây dựng:xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian thực hiện:22/06/2011
Tên dự án:Phòng giao dịch Lương Tài - Chi nhánh ngân hàng công thương Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ngân hàng công thương Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/06/2011
Tên dự án:Trường mầm non Phương Anh, phường Suối Hoa
Chủ đầu tư:Công ty thương mại cổ phần Quang Huy
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/02/2011
Tên dự án:Trường tiểu học phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND phường Kinh Bắc
Địa điểm xây dựng:Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/12/2010
Tên dự án:Trường mầm non phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND phường Kinh Bắc
Địa điểm xây dựng:Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/12/2010
Tên dự án:Trung tâm văn hoá thể thao TP Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:04/10/2010
Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, hạng mục Hệ thống cấp điện và các hạng mục còn lại
Chủ đầu tư:UBND phường Kinh Bắc
Địa điểm xây dựng:phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/09/2010
Tên dự án:Hạ tầng khu nhà ở dân cư dịch vụ và quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Thời gian thực hiện:25/08/2010
Tên dự án:Trung tân lưu trữ tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/06/2010
Tên dự án:Phòng giao dịch Gia Bình – Chi nhánh Ngân hàng công thương Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/12/2009
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page