TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:NHÀ HIỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, GIẢNG ĐƯỜNG TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BẮC NINH
Chủ đầu tư:TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Đường Hàn Thuyên - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/07/2009
Tên dự án:QUI HOẠCH HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ KIM CHÂN - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:PHÒNG QUẢN LÍ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:19/05/2009
Tên dự án:DỰ ÁN ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:PHÒNG QUẢN LÍ ĐÔ THỊ THỊ XÃ TỪ SƠN
Địa điểm xây dựng:Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:18/05/2009
Tên dự án:HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐÀO TẠO ĐÌNH BẢNG
Chủ đầu tư:HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng - TX Từ Sơn
Thời gian thực hiện:25/04/2009
Tên dự án:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Xã Trung Nghĩa - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/07/2008
Tên dự án:DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÁP CẦU
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Tiến - Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:10/07/2008
Tên dự án:CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM AN BÌNH
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH AN BÌNH
Địa điểm xây dựng:Xã Văn Môn - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/07/2008
Tên dự án:TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG XÃ ĐÔNG QUANG - THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:BAN TRỤ TRÌ CHÙA PHÙ LƯU
Địa điểm xây dựng:Xã Đồng Quang - Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:12/03/2008
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LOGISTICS (VDA) ĐÔNG PHONG - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Phong - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/03/2008
Tên dự án:DỰ ÁN HTKT KHU NHÀ Ở MỚI XÃ ĐÔNG THỌ - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN YÊN PHONG
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:14/11/2007
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở ĐƯỜNG NGUYỄN CAO - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÍ DỰ ÁN THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Ninh Xá - Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/08/2007
Tên dự án:SÀN GIAO DỊCH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM - TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Đường Nguyễn Đăng Đạo - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/08/2007
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page