TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:DỰ ÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHUNG CHO CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TẠI PHƯỜNG HẠP LĨNH
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Phường Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:04/03/2014
Tên dự án:DỰ ÁN KHU TRUNG TÂM DỊCH VỤ THỂ THAO VÀ DƯỠNG SINH TẠI ĐỒI ÔNG TƯ, THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Đại Hoàng Long
Địa điểm xây dựng:Đồi Ông Tư - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:03/03/2014
Tên dự án:NÂNG CẤP CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG DẪN NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng Thị Xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Tam Sơn - Thị Xã Từ Sơn
Ngày thực hiện hợp đồng:09/10/2013
Tên dự án:LẬP BÁO CÁO KT - KT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN XÃ - XÃ TRỪNG XÁ - LƯƠNG TÀI - BẮC NINH
Chủ đầu tư:UBND XÃ TRỪNG XÁ
Địa điểm xây dựng:Xã Trường Xá - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh
Ngày nhận:06/12/2012
Tên dự án:DOANH TRẠI CƠ QUAN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THUẬN THÀNH
Chủ đầu tư:BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành
Tên dự án:DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH THOÁT NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP GIẤY XÃ PHONG KHÊ
Chủ đầu tư:UBND XÃ PHONG KHÊ
Địa điểm xây dựng:Xã Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh
Tên dự án:DỰ ÁN HTKT KHU DÂN CƯ MỚI THÔN ĐÔNG THÁI - XÃ ĐÔNG TIẾN - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG TIẾN
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Tiến - Huyện Yên Phong
Ngày thực hiện hợp đồng:03/08/2004
Tên dự án:QUI HOACH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ DỊCH VỤ XÃ ĐÔNG THỌ - HUYỆN YÊN PHONG - TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:BQL CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN YÊN PHONG
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13