TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA PHÒNG GDĐT HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Lim - huyện Tiên Du
Thời gian thực hiện:15/12/2015
Tên dự án:HTKT KHU NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIẢI QUYẾT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƯỜNG VÀO NHÀ VĂN HÓA KHU 4
Chủ đầu tư:UBND phường Thị Cầu
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/11/2015
Tên dự án:KHU CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG PHÚ THỌ - DABACO
Chủ đầu tư:DABACO Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Tề Lễ - Tam Nông - Phú Thọ
Thời gian thực hiện:15/11/2015
Tên dự án:HẠ TẦNG THIẾT YẾU TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/10/2015
Tên dự án:HẠ TẦNG THIẾT YẾU TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/10/2015
Tên dự án:ĐƯỜNG DẠO, KÈ HỒ SINH THÁI PHƯỜNG THỊ CẦU - TP BẮC NINH
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:13/10/2015
Tên dự án:TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY YÊN PHONG
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:17/06/2015
Tên dự án:DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH DABACO
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Phường Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/03/2015
Tên dự án:LẬP BÁO CÁO KTKT CÔNG TRÌNH CẢI TẠO VĂN PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:Văn phòng tiếp công dân Tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/05/2014
Tên dự án:DỰ ÁN KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/05/2014
Tên dự án:DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỊ XÃ TỪ SƠN (GIAI ĐOẠN 1)
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/05/2014
Tên dự án:LẬP BÁO CAO KTKT CÔNG TRÌNH CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG A - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ
Chủ đầu tư:Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/04/2014
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page