TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HIM LAM PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Him Lam - Dự án BT Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/04/2014
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG DABACO
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Xã Tề Lễ - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
Thời gian thực hiện:02/04/2014
Tên dự án:DỰ ÁN XÂY DỰNG CHÙA THÔNG NGHĨA VI, XÃ HOÀI THƯỢNG, HUYỆN THUẬN THÀNH
Chủ đầu tư:Chùa thôn Nghĩa Vi
Địa điểm xây dựng:Thôn Nghĩa Vi - Xã Hoài Thượng - Huyện Thuận Thành
Thời gian thực hiện:17/03/2014
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU ĐÔ THI PHONG KHÊ - BẮC NINH
Chủ đầu tư:Công ty TNHH đâu tư thương mại và dịch vu tài chính Tân Thịnh
Địa điểm xây dựng:Xã Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/02/2014
Tên dự án:KHU CHĂN NUÔI TẬP TRUNG GÀ GIỐNG DABACO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Đồi Gò Cọ - Xã Tề Lễ - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
Thời gian thực hiện:21/01/2014
Tên dự án:CẢI TẠO VỈA HÈ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG, PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, NGUYỄN PHI Ỷ LAN, NGUYỄN TRÃI, TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ VƯỜN HOA NGUYỄN PHI Ỷ LAN
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Cao Nguyên
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/01/2014
Tên dự án:DỰ ÁN KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN LƯƠNG TÀI
Chủ đầu tư:UBND Huyện Lương Tài
Thời gian thực hiện:21/11/2013
Tên dự án:DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ THỂ THAO VÀ DƯỠNG SINH ĐỒI ÔNG TƯ
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Đại Hoàng Long
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/11/2013
Tên dự án:HỆ THỐNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TẠI PHƯỜNG HẠP LĨNH
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn DaBaCo Việt Nam
Địa điểm xây dựng:Phường Hạp Lĩnh- Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:18/11/2013
Tên dự án:LẬP BÁO CÁO KTKT CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/11/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QH CHI TIẾT KHU HÀNH CHÍNH HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:UBND THỊ XÃ TỪ SƠN
Thời gian thực hiện:01/11/2013
Tên dự án:DỰ ÁN KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng Thị Xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Xã Tam Sơn - Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:20/10/2013
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page