TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM KIỂM SOÁT TẤN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA TẠI BẮC NINH
Chủ đầu tư:CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Địa điểm xây dựng:Núi Và - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/10/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CHI TIẾT TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THUẬN THÀNH
Chủ đầu tư:Trường Trung cấp nghề Thuận Thành
Địa điểm xây dựng:Thuận Thành - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/10/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH PHƯỜNG ĐỒNG KỴ - THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:UBND Thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Phường Đồng Kỵ - Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:01/10/2013
Tên dự án:CẢI TẠO NHÀ TANG LỄ VÀ KHUÔN VIÊN CÂY XANH TƯỜNG BAO VIỆN QUÂN Y 110
Địa điểm xây dựng:Phừng Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:19/09/2013
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng Thị Xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Xã Tam Sơn- Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:16/09/2013
Tên dự án:THIẾT KẾ HTKT KHU NHÀ Ở DỊCH VỤ THÔN PHONG XÁ - XÃ ĐÔNG PHONG, HẠNG MỤC CẦU DÂN SINH
Chủ đầu tư:UBND Xã Đông Phong
Địa điểm xây dựng:Thôn Phong Xá - Xã Đông Phong
Thời gian thực hiện:14/09/2013
Tên dự án:BỔ SUNG THIẾT KẾ CẢI TẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ BẮC NINH
Chủ đầu tư:Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/09/2013
Tên dự án:QUI HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CÁC ĐOẠN TUYẾN QL18, TL279, ĐƯỜNG 42M, ĐƯỜNG 36M
Chủ đầu tư:UBND Huyện Quế Võ
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Phố Mới - Huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:10/09/2013
Tên dự án:LẬP BÁO CÁO KTKT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VỈA HÈ VÀ BỆ MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI TRỤ SOWRW AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC NINH
Thời gian thực hiện:09/09/2013
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU DỊCH VỤ LÀNG NGHỀ XÃ HƯƠNG MẠC - THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:Công ty TNHH MTV Xây dựng và khai khoáng Việt Bắc
Địa điểm xây dựng:Xã Hương Mạc, Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:02/09/2013
Tên dự án:NÂNG CẤP CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ NỘI VỤ
Chủ đầu tư:SỞ NỘI VỤ
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/09/2013
Tên dự án:TRƯỜNG TC NGHỀ THUẬN THÀNH - HẠNG MỤC KÝ TÚC XÁ
Chủ đầu tư:Trường TC nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
Thời gian thực hiện:31/07/2013
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page