TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH TKBVTC KHU NHÀ Ở SỐ 1 PHƯỜNG ĐẠI PHÚC (KHU 7 VÀ KHU 7+8)
Chủ đầu tư:UBND Phường Đại Phúc
Thời gian thực hiện:15/07/2013
Tên dự án:HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở SỐ 1, TIỂU KHU A, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, TP BẮC NINH
Chủ đầu tư:UBND Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/07/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QH CHI TIẾT TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THUẬN THÀNH
Chủ đầu tư:Trường TC nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
Địa điểm xây dựng:Huyện Thuận Thành - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/07/2013
Tên dự án:QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CÁC ĐOẠN TUYẾN QL18, TL279, ĐƯỜNG 42M, ĐƯỜNG 36M - THỊ TRẤN PHỐ MỚI - HUYỆN QUẾ VÕ
Chủ đầu tư:PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN QUẾ VÕ
Địa điểm xây dựng:Thị trấn phố Mới - Huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:15/06/2013
Tên dự án:TRƯỜNG TC NGHỀ THUẬN THÀNH - HẠNG MỤC NHÀ THƯ VIỆN, HẠ TẤNG KỸ THUẬT
Chủ đầu tư:Trường TC nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
Thời gian thực hiện:05/06/2013
Tên dự án:CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ NỘI VỤ
Chủ đầu tư:SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH
Thời gian thực hiện:03/06/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QH CHI TIẾT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH PHƯỜNG ĐỒNG KỴ, THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐỒNG KỴ
Thời gian thực hiện:03/06/2013
Tên dự án:TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2, THỊ XÃ TỪ SƠN (GÓI SỐ 4: CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ)
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng - Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:10/04/2013
Tên dự án:HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGOÀI NHÀ KHU NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG
Địa điểm xây dựng:Phường Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/03/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUI HOẠCH KHU DU LỊCH SINH THÁI NÚI THIÊN THAI
Chủ đầu tư:UBND HUYỆN THUẬN THÀNH
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:01/03/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CỤC BỘ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN - THÔN ĐÔNG YÊN - XÃ ĐÔNG PHONG - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG PHONG
Địa điểm xây dựng:Thôn Đông Yên - Xã Đông Phong - H. Yên Phong - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/02/2013
Tên dự án:CẢI TẠO NÂNG CẤP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:04/02/2013
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page