TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THUẬN THÀNH - T.BẮC NINH
Chủ đầu tư:BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THUẬN THÀNH
Địa điểm xây dựng:H. Thuận Thành - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/02/2013
Tên dự án:CẢI TẠO MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL PHƯỜNG TIỀN AN - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG TIỀN AN - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Tiền An - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/01/2013
Tên dự án:THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH GÀ GIỐNG DABACO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Xã Trạm Lộ - H. Thuận Thành - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/01/2013
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT NÔNG THÔN MỚI XÃ ĐÔNG THỌ
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG THỌ
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:31/12/2012
Tên dự án:ĐƯỜNG DẠO, KÈ HỒ SINH THÁI PHƯỜNG THỊ CẦU, THÀNH PHỐ BĂC NINH
Chủ đầu tư:UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/12/2012
Tên dự án:KHU NHÀ Ở PHÍA TÂY THỊ TRẤN HỒ - PHẦN XÂY THÔ
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:30/11/2012
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN BT CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG SƠN (BẮC GIANG)
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG SƠN
Địa điểm xây dựng:Xã Tân Vĩnh, xã Tương Giang - Tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện:20/11/2012
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở DÂN CƯ DỊCH VỤ THÔN ĐÔNG YÊN
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG PHONG
Địa điểm xây dựng:Thôn Đông Yên - Xã Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/11/2012
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG -HOÀN SƠN
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/11/2012
Tên dự án:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT VÀ TCMN TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH (G/Đ 2) - HẠNG MỤC KÝ TÚC XÃ SINH VIÊN
Chủ đầu tư:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THUẬN THÀNH
Địa điểm xây dựng:Thị trấn HỒ - Thuận Thành - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/11/2012
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở SỐ 1 PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐẠI PHÚC
Địa điểm xây dựng:Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/10/2012
Tên dự án:BẢO TRÌ NHÀ LÀM VIỆC CỦA 2 ĐẢNG KHỐI TRỰC THUỘC TỈNH ỦY
Chủ đầu tư:ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Địa điểm xây dựng:Số 366 Ngô Gia Tự - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/07/2012
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13   Next page