TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:QUI HOẠCH CÔNG TY TNHH GÀ GIỐNG DABACO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO XÃ TRẠM LỘ - HUYỆN THUẬN THÀNH
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Xã Trạm Lộ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/07/2012
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT NHÀ MÁY TRỨNG SẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Xã Nghĩa Đạo - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:03/07/2012
Tên dự án:DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DỊCH VỤ LÀNG NGHỀ XÃ PHÙ KHÊ - HƯƠNG MẠC - THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH MẠNH ĐỨC
Địa điểm xây dựng:Xã Phù Khê - Hương Mạc - Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/07/2012
Tên dự án:HỒ NƯỚC VÀ CÔNG VIÊN CÂY XANH QUANH HỒ KHU ĐÔ THỊ 38,6HA HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN YÊN PHONG
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/07/2012
Tên dự án:BÃI ĐỖ XE HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠO VỐN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DU LỊCH SINH THÁI THIÊN THAI
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN GIA BÌNH
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/06/2012
Tên dự án:CẢI TẠO TRẠI GIAM BA HUYỆN THÀNH TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH BN-CƠ SỞ 2
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/05/2012
Tên dự án:TRUNG TÂM KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA - TẠI NÚI VÀ THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Địa điểm xây dựng:Phường Hạp Lĩnh - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/05/2012
Tên dự án:DỰ ÁN ĐƯỜNG TRỤC TRUNG TÂM LÀNG ĐAI HỌC I THÀNH PHỐ BẮC NINH - TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÍ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Võ Cường - Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/04/2012
Tên dự án:DỰ ÁN KHU BẢO TỒN VÀ TÔN TẠO LĂNG VÀ ĐỀN THỜ KINH DƯƠNG VƯƠNG
Chủ đầu tư:SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/03/2012
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ DỊCH VỤ THỌ TRAI - XÃ TAM SƠN - THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH THÔNG HIỆP
Địa điểm xây dựng:Thôn Thọ Trai - Xã Tam Sơn - Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:05/03/2012
Tên dự án:DỰ ÁN HTKT KHU ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHCN II TỈNH BẮC NINH (LÀNG ĐẠI HỌC II)
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam
Địa điểm xây dựng:HUYỆN TIÊN DU - TỈNH BẮC NINH
Thời gian thực hiện:18/12/2011
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHO XĂNG DẦU TRUNG CHUYỂN XÃ TÂN CHI
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH HẢI LINH
Địa điểm xây dựng:Xã Tân Chi - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/08/2011
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page