TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỞ RỘNG THỊ TRẤN CHỜ
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH HUY HÙNG
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/06/2011
Tên dự án:TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC THÀNH PHỐ BẮC NINH - GÓI MUA SẮM THIẾT BỊ
Chủ đầu tư:TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC
Địa điểm xây dựng:Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/05/2011
Tên dự án:TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG - THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/05/2011
Tên dự án:NHÀ VĂN HOÁ THIẾU NHI TỈNH BẮC NINH - HM BỂ BƠI
Chủ đầu tư:TỈNH ĐOÀN BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Đường Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/12/2010
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở ĐƯỜNG NGỌC HÂN CÔNG CHÚA - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Ninh Xá - Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/12/2010
Tên dự án:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH (2 GIAI ĐOẠN)
Chủ đầu tư:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Xã Trạm Lộ & Gia Đông - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/09/2010
Tên dự án:NHÀ Ở SỸ QUAN TRƯỜNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG XÃ KHẮC NIỆM - HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Xã Khắc Niệm - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/08/2010
Tên dự án:BÃI ĐỖ XE VÀ NHÀ KHÁCH KHU DI TÍCH ĐỀN ĐÔ
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng - TX Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:18/06/2010
Tên dự án:HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÔNG HẠC - XUÂN LÂM
Chủ đầu tư:CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Xã Xuân Lâm - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/06/2010
Tên dự án:TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY YÊN PHONG
Chủ đầu tư:UBND HUYỆN YÊN PHONG
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:19/10/2009
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ DỊCH VỤ THÔNG PHONG XÁ - ĐÔNG YÊN XÃ ĐÔNG PHONG - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG PHONG
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Phong - Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:18/08/2009
Tên dự án:CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN CHỜ (GIAI ĐOẠN I, II)
Chủ đầu tư:CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ
Địa điểm xây dựng:Địa điểm: Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/08/2009
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page