TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Gói thầu số 8. XD mới khối nhà làm việc và sân tập, HTKT ngoài nhà- DA ĐT XD công trình sửa chữa cải tạo, mở rộng khu nhà ở vận động viên, TT huấn luyện thể dục thể thao Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty XD Ninh Giang
Thời gian thực hiện:05/04/2017
Tên dự án:Nhà xưởng số 4- Công ty CP SX điện tử Thành Long
Đơn vị thi công:Công ty SX &TM Sao Việt Linh
Ngày thực hiện hợp đồng:03/04/2017
Thời gian thực hiện:03/04/2017
Tên dự án:Xây mới khối nhà làm việc, sân tập - hạ tầng KT ngoài nhà thuộc DA đầu tư XD công trình sửa chữa cải tạo, mở rộng khu nhà ở vận động viên trung tâm huấn luyện thể dục thể thao- Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty XD Ninh Giang (TNHH)
Thời gian thực hiện:15/03/2017
Tên dự án:Nhà chứa Quan Họ thôn Viêm Xá, xã Hòa Long - Hạng mục: Nhà ngang
Đơn vị thi công:Công ty Thanh Tuấn TNHH
Thời gian thực hiện:15/03/2017
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa, mặt đường, hệ thống thoát nước đường nội thị thị trấn phố Mới- Quế Võ đoạn QL 18 đi thôn Mao Lại- Phượng Mao
Đơn vị thi công:Công ty CP XD Hà Anh Tuấn
Tư vấn giám sát:Công ty TNHH XD thương mại Tuấn Đức
Thời gian thực hiện:15/03/2017
Tên dự án:Nhà xưởng số 4, Công ty CP SX điện tử Thành Long
Đơn vị thi công:Công ty SX và thương mại Sao Việt
Thời gian thực hiện:14/03/2017
Tên dự án:Nhà máy ép đầu DABACO - Hạng mục: Xưởng đóng gói chính, xưởng đóng gói phụ và kho chứa bã
Đơn vị thi công:Công ty CP XD ALPHA
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:10/03/2017
Tên dự án:Mở rộng trạm ấp Nam Viên
Đơn vị thi công:Công ty SIENCO
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:09/03/2017
Tên dự án:Ki ốt liền kề sân vận động Suối Hoa
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư XD phát triển thương mại Thanh Bình
Thời gian thực hiện:09/03/2017
Tên dự án:Nhà máy ép dầu DABACO - Hạng mục: Silo Đậu lành- Phần xây dựng
Đơn vị thi công:Công ty CP Ngọc Hà
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:08/03/2017
Tên dự án:Nhà máy ép dầu DABACO - Hạng mục: Tháp triết xuất và bồn phụ gia tháp, tháp tinh luyện bồn chứa dầu 15B, 15C
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư GDC
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:08/03/2017
Tên dự án:DA đầu tư XD cải tạo- Nâng cấp mở rộng đường trục- Yên Trung
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD An Bình
Tư vấn giám sát:Ban QL các DA XD Yên Phong
Thời gian thực hiện:08/03/2017
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42   Next page