TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Nhà máy ép dầu DABACO - Hạng mục: Nhà điều hành
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư &TM Kim Tự Tháp
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:06/03/2017
Tên dự án:Nhà máy ép dầu DABACO - Hạng mục: Đường giao thông
Chủ đầu tư:Công ty XD Công Minh
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:06/03/2017
Tên dự án:Xây dựng nhà tiếp công dân, kho lưu giữ tang vật, phòng làm việc bộ phận một cửa thanh tra tỉnh
Đơn vị thi công:Liên danh công ty CP dầu tư XD và định giá Sơ Long và công ty CP VI-3
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định CL&KT XD
Thời gian thực hiện:03/03/2017
Tên dự án:Thí nghiệm Bê tông
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD&ĐT PT HT 86 Việt Nam
Thời gian thực hiện:07/02/2017
Tên dự án:Đường gom khu công nghiệp SAMSUNG - Hạng mục: Tường Kè
Đơn vị thi công:XN thi công cơ giới Công ty ĐTPTHT VIGLACERA
Thời gian thực hiện:06/02/2017
Tên dự án:Đường gom khu công nghiệp SAMSUNG - Hạng mục: Kè đá đường giao thông thoát nước
Đơn vị thi công:XN thi công cơ giới Công ty ĐT PTHT VIGLACERA
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/02/2017
Tên dự án:Đường gom khu công nghiệp SAMSUNG - Hạng mục: Kè đá và cống qua đường
Đơn vị thi công:XN XL và kinh doanh phát triển nhà- Công ty ĐT phát triển HT VIGLACERA
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/02/2017
Tên dự án:Dự án dịch vụ LOGISTICS- Bắc Ninh- Giai đoạn 1
Đơn vị thi công:Công ty CP XD 105
Tư vấn giám sát:Công ty CP XD Việt Nam
Thời gian thực hiện:06/02/2017
Tên dự án:Dự án dịch vụ LOGISTICS- Bắc Ninh- Giai đoạn 1
Đơn vị thi công:Công ty CP XD 105
Thời gian thực hiện:06/02/2017
Tên dự án:Trụ sở làm việc cục thuế Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư XD Thành Lợi
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định CL&KT XD
Thời gian thực hiện:03/02/2017
Tên dự án:Trụ sở làm việc nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần XD & thương mại Phú Cường
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/02/2017
Tên dự án:DA quản lý nước thải và chất thải rắn tại các thị xã chương trình Miền Bắc II hợp phần chất thải rắn- Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty Xây dựng Tây Bắc
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định CL&KT XD
Thời gian thực hiện:12/01/2017
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42   Next page