TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Cải tạo nâng cấp trụ sở Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty xây dựng Thanh Nhàn
Tên dự án: Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn
Tên dự án:Trường mầm non Liên cơ Yên Phong
Tên dự án:Đường GTNT thôn Văn Trung xã Tân Chi huyện Tiên Du
Chủ đầu tư:UBND xã Tân Chi huyện Tiên Du
Đơn vị thi công:XN XD Tân Tiến
Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng đường gom Khu đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh (tuyến đường gom số 1).
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình công cộng - Sở Xây dựng bắc Ninh
Tên dự án:Đầu tư xây dựng các tuyến đường trung tâm và khu công viên cây xanh làng đại học I tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình công cộng - Sở Xây dựng bắc Ninh
Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và khu trụ sở cơ quan thuộc UBND thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh
Tên dự án:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH
Chủ đầu tư:Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống thuận thành
Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng đường gom Khu đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh (tuyến đường gom số 2)
Chủ đầu tư:Ban QLDA công trình công cộng