TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Công ty CP SUENCO GROUP
Đơn vị thi công:Công ty Tiến Anh TNHH
Thời gian thực hiện:12/10/2016
Tên dự án:Đường GTNT thôn Sơn Đông- Nam Sơn
Đơn vị thi công:Công ty XD&TM Thanh Trang TNHH
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/10/2016
Tên dự án:Tỉnh lộ 283 đoạn Dâu- Ngũ Thái
Đơn vị thi công:Công ty CP ĐTXD Diên Minh
Thời gian thực hiện:05/10/2016
Tên dự án:: Đầu tư XD hạ tầng thiết yếu khu sân vận động- Khu Trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn
Đơn vị thi công:Công ty Phúc Anh TNHH
Tư vấn giám sát:Ban QL các DA thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:05/10/2016
Tên dự án:Công ty TNHH lợn giống hạt nhân DABACO Tân Chi
Đơn vị thi công:Công ty TNHH đầu tư XD PTHT DABACO
Tư vấn giám sát:: Ban QLDA XD công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:04/10/2016
Tên dự án:Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu
Đơn vị thi công:Công ty CP kỹ thuật chiếu sáng Việt Nam
Ngày nhận:11/10/2016
Thời gian thực hiện:03/10/2016
Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật Yên Trung
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư XD H.A.C
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định CL & KTXD
Thời gian thực hiện:03/10/2016
Tên dự án:XD cải tạo đường Thành Long ngoài Tâm Tâm
Đơn vị thi công:Công ty TNHH ĐT&PTHT DABACO
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:06/09/2016
Tên dự án:Đường lên xã Kim Chân lối đường Trần Lựu
Đơn vị thi công:Công ty TNHH TV ĐT XD 668
Thời gian thực hiện:06/09/2016
Tên dự án:Trường tiểu học Đáp Cầu
Đơn vị thi công:Liên danh công ty CP Somigs Công ty CP CoBa Việt Nam
Thời gian thực hiện:11/08/2016
Tên dự án:Cải tạo sửa chữa trường Chuyên Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty CP XD thương mại Hoàng Thành
Thời gian thực hiện:10/08/2016
Tên dự án:Công ty CP Transco
Đơn vị thi công:Công ty đầu tự XD phát triển hạ tầng DABACO
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:03/08/2016
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42   Next page