TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Đường giao thông nông thôn thôn Đông Du Núi xã Đào Viên, huyện Quế Võ.
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD thương mại Anh Đức
Tư vấn giám sát:Công ty CP tư vấn thiết kế XD Trường Thịnh
Thời gian thực hiện:02/08/2016
Tên dự án:Đường Trần Lựu kéo dài vào trung tâm xã Kim Chân- Thành phố Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty 519
Tư vấn giám sát:Ban QLDA XD thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/08/2016
Tên dự án:LE INDOCHINA hotel
Đơn vị thi công:Công ty CP XD số 1
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO Vệt Nam
Thời gian thực hiện:11/07/2016
Tên dự án:Xây mới trụ sở làm việc và cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ, Chợ Gầu thị xã Từ Sơn
Đơn vị thi công:Công ty Phúc Anh TNHH
Thời gian thực hiện:08/07/2016
Tên dự án:Xây dựng phòng một cửa liên thông hiện đại Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty CPTV thiết kế Xuân Mai
Tư vấn giám sát:Ban QLDA XD thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:05/07/2016
Tên dự án:Cải tạo nhà làm việc và sân vườn trụ sở làm việc Sở phòng cháy chữa cháy
Đơn vị thi công:Công ty Thương Phú TNHH
Tư vấn giám sát:Công ty Thịnh Phong
Thời gian thực hiện:05/07/2016
Tên dự án:Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc ĐU HĐND- UBND - Vạn An
Đơn vị thi công:Liên danh CT TNHH TV &XD Chu Thịnh & Công ty TNHH XD Việt Trung
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:04/07/2016
Tên dự án:San lấp mặt bằng nhà máy xử lý thức ăn chăn nuôi DABACO
Đơn vị thi công:Công ty Nhật Quang
Tư vấn giám sát:Ban QLDA Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:01/07/2016
Tên dự án:Khu chăn nuôi lợn giống DABACO Lương Tài - Hạng mục: San nền khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ
Đơn vị thi công:Công ty CP phát triển hạ tầng DABACO
Tư vấn giám sát:Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:16/06/2016
Tên dự án:Khu chăn nuôi lợn giống DABACO Lương Tài
Đơn vị thi công:Công ty CP phát triển hạ tầng DABACO
Tư vấn giám sát:Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:16/06/2016
Tên dự án:Khu chăn nuôi lợn giống DABACO Lương Tài - Hạng mục: Chuồng lợn chửa đẻ, lợn con cai sữa, sau cai sữa, chuồng cách ly
Đơn vị thi công:Công ty CP phát triển hạ tầng DABACO
Tư vấn giám sát:Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:15/06/2016
Tên dự án:Nhà máy sản xuất con giống gia cầm DABACO
Đơn vị thi công:Công ty CP phát triển hạ tầng DABACO
Tư vấn giám sát:Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:14/06/2016
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42   Next page