TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Hạ tầng KT trung tâm thể dục thể thao trường học, công trình công cộng và khu đô thị Kinh Bắc
Đơn vị thi công:Công ty nam Hồng
Thời gian thực hiện:09/06/2016
Tên dự án:Bãi rửa xe Nam Viên
Đơn vị thi công:Công ty CP HT DABACO
Tư vấn giám sát:Ban QLDA CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:09/06/2016
Tên dự án:Trường THCS xã Đào Viên
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD&TM Anh Đức
Tư vấn giám sát:Công ty TNHH XDTM Tuấn Đức
Thời gian thực hiện:08/06/2016
Tên dự án:Xây mới Chùa Dạm
Đơn vị thi công:Công ty TNHH ĐTXD&PT đô thị An Bình
Tư vấn giám sát:Ban QLDA XD thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/06/2016
Tên dự án:Nhà máy thuốc tân Dược Tân Á
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư XDPT nông thôn Song Quang
Tư vấn giám sát:Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:18/05/2016
Tên dự án:San lấp mặt bằng CN-01; CN 02 khu CN Nam Sơn- Hạp Lĩnh
Đơn vị thi công:Công ty CPĐT Thái Sơn
Thời gian thực hiện:16/05/2016
Tên dự án:Đường Nguyễn Quyền Mở rộng
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư &XD Nam Sơn
Tư vấn giám sát:Ban QLDA XD thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/05/2016
Tên dự án:Nhà máy xử lý & chế biến nguyên liệu thức ăn chăn nuôi DABACO
Đơn vị thi công:Công ty Nhật Quang TNHH
Thời gian thực hiện:12/05/2016
Tên dự án:Trường mầm non Lý Khánh Văn
Đơn vị thi công:Công ty TNHH TM Kiên Trường
Tư vấn giám sát:Ban QL phát triển khu vực đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/05/2016
Tên dự án:DA đầu tư XD cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD & TM Phú Trường Hưng
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/05/2016
Tên dự án:Trại lợn móng cái- Lai Hạ- Lương Tài
Đơn vị thi công:Công ty TNHH ĐTXD&PT hạ tầng DABACO
Tư vấn giám sát:Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:03/05/2016
Tên dự án:Tổ hợp thương mại văn phòng và căn hộ giai đoạn 2B
Đơn vị thi công:Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị VIGLACERA- CN tổng công ty VIGLACERA
Thời gian thực hiện:12/04/2016
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42   Next page