TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Nhà văn hóa thôn Can Vũ, Quế Võ
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD&TM Anh Đức
Tư vấn giám sát:Công ty TNHH TVTKXD Trường Thịnh
Thời gian thực hiện:07/04/2016
Tên dự án:Cải tạo sửa chữa nâng cấp trạm y tế xã Hòa Long, TPBN
Đơn vị thi công:Công ty CP Tân Khoa
Tư vấn giám sát:Công ty cổ phần Anh Quân
Thời gian thực hiện:05/04/2016
Tên dự án:Nhà xưởng phun sơn(LILAMA)
Đơn vị thi công:Công ty TNHH BNICON
Tư vấn giám sát:Công ty CP LILAMA
Thời gian thực hiện:04/04/2016
Tên dự án:Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc UBND phường Tiền An- Thành phố Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty TNHH Hải Yến
Thời gian thực hiện:15/03/2016
Tên dự án:Đầu tư XD trường mầm non Liên cơ Trung tâm thị trấn Phố Mới- Quễ Võ
Đơn vị thi công:Công ty TNHH Hải Yến
Thời gian thực hiện:14/03/2016
Tên dự án:San nền khu E khu công nghiệp Quang Châu- Bắc Giang
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư Thái Sơn
Thời gian thực hiện:10/03/2016
Tên dự án:Cầu Nội Duệ
Đơn vị thi công:Công ty TNHH một thành viên XD 99
Thời gian thực hiện:09/03/2016
Tên dự án:HTKT khu nhà ở dân cư DV xã Yên Trung- Yên Phong
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định CL & KTXD
Thời gian thực hiện:09/03/2016
Tên dự án:Di chuyển hạ ngầm đường điện 110KV nằm trong chỉ giới XD tuyến đường gom số 1 khu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ - Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới DL
Tư vấn giám sát:Ban QL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/03/2016
Tên dự án:DA đầu tư XD nút giao QL38 hoàn chỉnh nối QL38 với khu CN Yên Phong- Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty TNHH đầu tư XD Hồng Thịnh
Tư vấn giám sát:Ban QLDA XD giao thông Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/03/2016
Tên dự án:DA XD khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ
Đơn vị thi công:Công ty TNHH đầu tư XD và PTHT DABACO
Tư vấn giám sát:Ban QLDA CTCP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:04/03/2016
Tên dự án:Sửa chữa cải tạo mở rộng khu nhà ở vận động viên TT huấn luyện TDTT- Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty XD Soi Sáng TNHH
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định C L& KTXD
Thời gian thực hiện:03/03/2016
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42   Next page