TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Cải tạo trụ sở làm việc sở y tế Bắc Ninh. Gói thầu số 1: toàn bộ phần xây lắp thiết bị
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình Y Tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/12/2013
Tên dự án:HTKT khuôn viên cây xanh, hồ nước điều hòa khu du lịch sinh thái núi thiên thai huyện Gia Bình
Chủ đầu tư:Ban QL các DAXD huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:16/12/2013
Tên dự án:Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh. HM Sân vườn đường nội bộ.
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình Y Tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/12/2013
Tên dự án:HTKT khu nhà ở Huyền Quang 1, công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/12/2013
Tên dự án:Cải tạo sửa chữa cổng, nhà ăn bệnh nhân, nhà bếp bệnh việc Phong và Da liễu Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý các công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/12/2013
Tên dự án:Các công việc đảm bảo cấp nước năm 2013 cho nhân dân thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/12/2013
Tên dự án:Đài tượng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh/HM: Gói thầu số 2 phần xây lắp đài tượng niệm và kỳ đài
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/12/2013
Tên dự án:Nhà máy sản xuất dược phẩm Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn GMP-WHO/HM: Nhà nồi hơi
Chủ đầu tư:Công ty dược phẩm Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:10/12/2013
Tên dự án:Cải tạo trung tâm y tế huyện Yên Phong/HM: Cải tạo nhà làm việc
Chủ đầu tư:Ban quản lý các công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:10/12/2013
Tên dự án:HTKT khu nhà ở Khả Lễ 2
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/12/2013
Tên dự án:Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/12/2013
Tên dự án:HTKT khu nhà ở đấu giá QSD đất và giao đất DCDV tại đường Trần Hưng Đạo và đường Ngọc Hân Công Chúa TP Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/12/2013
Trang Previous page   1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 63   Next page