TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Hệ thống điện chiếu sáng đường từ 286 qua khu Thượng Đồng đến trạm bơm Xuân Viên phường Vạn An
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính trong xã, thôn phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Tuyến đường dây 35kv & TBA 250KVA - 35(22)/0,4kv cấp điện cho hồ nước & công viên cây xanh quanh hồ
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:12/07/2014
Tên dự án:Quần thể khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự. HM Sân hành lễ, bệ tượng đài
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:12/07/2014
Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Xây dựng Bắc Ninh. HM khối nhà làm việc 2 tầng
Chủ đầu tư:Sở Xây dựng Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/07/2014
Tên dự án: Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh. HM Hệ thống đường ống truyền tải nước sạch
Chủ đầu tư:Cty Long Phương
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:12/07/2014
Tên dự án:Trường mầm non xã Tam Giang. HM Nhà hiệu bộ
Chủ đầu tư:UBND xã Tam Giang
Địa điểm xây dựng:huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:11/07/2014
Tên dự án:Đường vào khu nhà ở số 3 đường Hồ Ngọc Lân
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng: thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/07/2014
Tên dự án:Nhà lớp học trường trung cấp y tế Bắc Ninh. Gói thầu 01: thi công toàn bộ phần xây lắp
Chủ đầu tư:Trường trung cấp y tế Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/06/2014
Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. HM Nhà làm việc 5 tầng
Chủ đầu tư:Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/06/2014
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe. HM Nhà làm việc
Chủ đầu tư:Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/06/2014
Tên dự án:Lắp đặt đèn trang trí tuyến đường Lý Thái Tổ (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư cột đồng hồ)
Chủ đầu tư:Cty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/06/2014
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63   Next page