TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Đắp đất tạo mặt bằng để trồng các hàng cây keo dọc QL18 khu vực bãi rác Đồng Ngo
Chủ đầu tư:Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/03/2014
Tên dự án:Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh quy mô 1000 giường. HM hệ thống PCCC nhà kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu
Chủ đầu tư:Ban QLDA các công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/03/2014
Tên dự án:Cơ sở làm việc công an khu công nghiệp Yên Phong. HM nhà ở và làm việc phần móng
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:06/03/2014
Tên dự án:Nhà học chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Thuận Thành 1
Chủ đầu tư:Ban QLDA các công trình xây dựng giáo dục
Địa điểm xây dựng:Huyện Thuận Thành
Thời gian thực hiện:05/03/2014
Tên dự án:Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Yên Phong 2
Chủ đầu tư:Ban QLDA các công trình xây dựng giáo dục
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:05/03/2014
Tên dự án:Trường THCS Mão Điền, huyện Thuận Thành. HM Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng
Chủ đầu tư:UBND xã Mão Điền
Địa điểm xây dựng:huyện Thuận Thành
Thời gian thực hiện:04/03/2014
Tên dự án:Chỉnh trang đô thị thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. HM lắp đặt đèn hoa trang trí
Chủ đầu tư:Phòng công thương huyện Lương Tài
Địa điểm xây dựng:huyện Lương Tài
Thời gian thực hiện:04/03/2014
Tên dự án:HTKT khu dân cư thôn Đa Hội. HM đường giao thông và hệ thống thoát nước
Chủ đầu tư:UBND xã Châu Khê
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:04/03/2014
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND-UBND phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND phường Đại Phúc
Địa điểm xây dựng:TP. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:03/03/2014
Tên dự án:Lắp dựng hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn TP. Bắc Ninh
Chủ đầu tư:BQL các DA chỉnh trang đô thị TPBN
Địa điểm xây dựng:TP. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:03/03/2014
Tên dự án:Đường GTNT xã Nhân Thắng. HM đường giao thông liên xã thôn Hương Triệu xã Nhân Thắng đi thôn Phương Triệu xã Đại Lai
Chủ đầu tư:UBND xã Nhân Thắng
Địa điểm xây dựng:Huyện Gia bình
Thời gian thực hiện:03/03/2014
Tên dự án:Xây mới trụ sở văn phòng công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh. HM Camera, internet, điện thoại
Chủ đầu tư:Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:28/02/2014
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63   Next page