TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Vườn hoa khu nhà ở Hòa Đình 3, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:21/02/2014
Tên dự án:Trường mầm non thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. HM Nhà hiệu bộ, nhà bếp + nhà ăn, nhà vệ sinh
Chủ đầu tư:UBND xã Dũng Liệt
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:20/02/2014
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa thư viện, bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Văn hóa thể thao và Du lịch
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/02/2014
Tên dự án:Sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng sân vườn UBND tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/02/2014
Tên dự án:Lắp đặt biểu tượng đèn led 2 cầu vượt QL18, 38
Chủ đầu tư:Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:19/02/2014
Tên dự án:Trường tiểu học xã Đại Bái huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND xã Đại Bái
Địa điểm xây dựng:xã Đại Bái huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:17/02/2014
Tên dự án:Trường trung cấp nghề Bắc Ninh. HM Nhà giảng đường và các hạng mục phụ trợ
Chủ đầu tư:Sở lao động TB&XH tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/02/2014
Tên dự án:Cột cờ thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:13/02/2014
Tên dự án:Trường trọng điểm THCS Nguyễn Cao. HM Nhà lớp học, phòng học chức năng và khu hiệu bộ
Chủ đầu tư:UBND huyện Quế Võ
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:13/02/2014
Tên dự án:HTKT khu nhà ở khu nhà ở theo hình thức giao đất có thu tiền SDĐ để tạo vốn đối ứng công trình BT. HM Đường giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện chiếu sáng, hào tuynel
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:22/01/2014
Tên dự án:Trường tiểu học Suối Hoa. Gói thầu Sân vườn và các hạng mục phụ trợ
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/01/2014
Tên dự án:Trung thương mại, trường mầm non Sao Mai. HM Trung tâm thương mại
Chủ đầu tư:Công ty Cường Thịnh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:18/01/2014
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63   Next page