TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Đường vào khu nhà ở số 3 đường Hồ Ngọc Lân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:30/05/2012
Tên dự án:Nhà văn hóa, khu thể dục thể thao thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang. HM Trần nhựa nhôm Alcorest
Chủ đầu tư:UBND xã Tam Giang
Địa điểm xây dựng:xã Tam Giang, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:29/05/2012
Tên dự án:Đường trục xã Văn Môn. HM nền, mặt đường và các công trình trên tuyến
Chủ đầu tư:UBND xã Văn Môn
Địa điểm xây dựng:xã Văn Môn, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án:Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh. HM bảo trì nhà làm việc+nhà lớp học 4 tầng.
Chủ đầu tư:Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án:Trụ sở kho bạc nhà nước huyện Yên Phong. HM hệ thống cấp điện, TBA
Chủ đầu tư:Kho Bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án:Trường THCS xã Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh. HM nhà lớp học chức năng
Chủ đầu tư:UBND xã Đông Phong
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Phong, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp TL 277 đoạn qua xã Phù Khê đến khu lưu niệm cố tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ và HTKT khu đồng Bèo xã Phù Khê
Chủ đầu tư:UBND thị xã Từ Sơn. NĐT: Cty TNHH Đại An
Địa điểm xây dựng:xã Phù khê, thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án: Trường tiểu học Suối Hoa. HM nhà lớp học
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ. HM khoa dinh dương+dược
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình Y tế
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án:Trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, HM CảI tạo cơ sở vật chất, cơ sở mầm non thực hành.
Chủ đầu tư:Trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/05/2012
Tên dự án:Tuyến đường D3, cụm công nghiệp Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/05/2012
Tên dự án:Nhà bảo vệ và box ATM
Chủ đầu tư:Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/05/2012
Trang Previous page   1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 63   Next page