TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:HTKT khu dịch vụ thương mại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Lợi
Địa điểm xây dựng:Xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:08/05/2012
Tên dự án:HTKT khu nhà ở Hòa Long- Kinh Bawcs, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/05/2012
Tên dự án:Xây dựng thêm 2 giếng khoan khai thác nước ngầm G2, G9- Nhà máy nước Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:03/05/2012
Tên dự án:Đường GTNT dọc sông Tiêu Tương, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:03/05/2012
Tên dự án:HTKT điểm dân cư nông thôn xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:UBND xã hương Mạc
Địa điểm xây dựng:Xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:03/05/2012
Tên dự án:BVĐK huyện Quế Võ. HM nhà kỹ thuật nghiệp vụ
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế
Địa điểm xây dựng:huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:27/04/2012
Tên dự án:Điều chỉnh, bổ sung công trình trạm y tế xã Tương Giang
Chủ đầu tư:UBND xã Tương Giang
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:27/04/2012
Tên dự án:Hệ thống cấp nước thị trấn Thứa, Lương Tài. HM đường ống cấp nước thôn Trình Khê, xã Trung Chính và các tuyến ống nhánh mở rộng
Chủ đầu tư:Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/04/2012
Tên dự án:Nâng cấp đường GTNT phía Bắc đường TL 282 đi thôn Bùng, xã Bình Dương. HM tuyến đường nhánh số 10, 11, 12, 13, 14 & 15 từ tuyến chính số 6 đi sứ đồng phía bắc đường TL 282
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/04/2012
Tên dự án:Trường mầm non xã Bình Dương-huyện Gia Bình. HM nhà lớp học giai đoạn 1
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/04/2012
Tên dự án:Đường trục xã Bình Dương, GB (tuyến 3)
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/04/2012
Tên dự án:Đường giao thông liên thôn từ chùa Gia Phú đi thôn Đìa và Cẩm Xá, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. HM tuyến T1-T2 đi thôn Đìa và tuyến T3-T4 đi thôn cẩm xá
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/04/2012
Trang Previous page   1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 63   Next page