TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Trường THCS Từ Sơn, thị xã Từ Sơn. HM Nhầ hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ.
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/04/2012
Tên dự án:Trạm y tế xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn. HM cải tạo nhà 2 tầng
Chủ đầu tư:UBND xã Phù Khê
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/04/2012
Tên dự án:Đường giao thông Thanh Bình đi Tân Thành, Đồng Kỵ. HM Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước phần mở rộng đoạn khu phố Tân Thành
Chủ đầu tư:UBND phường Đồng Ky
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/04/2012
Tên dự án:HTKT khu nhà ở Khả Lễ II thành phố Bắc Ninh. HM Đường dây cáp ngầm 35kv, TBA & đường dây cáp ngầm 0,4kv
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:19/04/2012
Tên dự án:Đường giao thông nông thôn thôn Thọ Khê. HM nền, mặt đường và hệ thống thoát nước
Chủ đầu tư:UBND xã Đông Thọ
Địa điểm xây dựng:huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/04/2012
Tên dự án:BVĐK tỉnh Bắc Ninh. HM nhà kỹ thuật chuyên sâu 11 tầng
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/04/2012
Tên dự án:HTKT khu nhà ở dân cư DV thôn Phúc Sơn, phường Vũ Ninh. HM cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, vườn hoa cây xanh
Chủ đầu tư:UBND phường Vũ Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/04/2012
Tên dự án:Trường cao đẳng thống kê. HM nhà hiệu bộ (mạng internet, mạng điện thoại)
Chủ đầu tư:Trường Cao đẳng thống kê
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/04/2012
Tên dự án:BVĐK huyện Lương Tài. HM nhà ngoại sản liên chuyên khoa
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế
Địa điểm xây dựng:huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/04/2012
Tên dự án:Hệ thống điện chiếu sáng đường Ngọc Hân Công Chúa, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/04/2012
Tên dự án:Nâng cấp, mở rộng đường vào khu di tích chùa Hồng Lô phường Hợp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/04/2012
Tên dự án:Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ. HM San nền, cổng, tường rào, nhà thường trực
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế
Địa điểm xây dựng:huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/04/2012
Trang Previous page   1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   Next page