TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Quần thể khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự. HM Đường giao thông nội bộ khu công viên (tuyến 1,2,3)
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:17/01/2014
Tên dự án:Trụ sở huyện ủy Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. HM Cải tạo, nâng cấp nhà hội trường
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Gia Bình
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:17/01/2014
Tên dự án:Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh. HM Nhà văn hóa
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/01/2014
Tên dự án:Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong. Gói thầu phá dỡ công trình
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:16/01/2014
Tên dự án:Khu nhà ở dân cư dịch vụ và quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Đình Bảng
Chủ đầu tư:UBND phường Đình Bảng
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:16/01/2014
Tên dự án:Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi - Công ty TNHH MTV gà giống DABACO
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa điểm xây dựng:huyện Tiên Du
Thời gian thực hiện:16/01/2014
Tên dự án:Trạm y tế xã Bình Định huyện Lương Tài
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Định
Địa điểm xây dựng:Huyện Lương Tài
Thời gian thực hiện:15/01/2014
Tên dự án:Cải tạo, mở rộng cửa hàng xăng dầu 161
Chủ đầu tư:Chí nhanh xăng dầu Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/01/2014
Tên dự án:Trung tâm VTTT thành phố Bắc Ninh. HM PCCC
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/01/2014
Tên dự án:Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh. (Nhà trạm bơm). HM PCCC
Chủ đầu tư:Công ty Long Phương
Địa điểm xây dựng:huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:14/01/2014
Tên dự án:Chi nhánh dược phẩm, sân có mái che, sân đường, rãnh thoát nước
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:14/01/2014
Tên dự án:Chùa Đại Thành. HM Tháp cốt
Chủ đầu tư:Chùa Đại Thành
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:13/01/2014
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63   Next page