TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Bãi đỗ xe tĩnh và trạm rửa xe tại phường võ cường, thành phố Bắc Ninh. HM San nền, cổng, tường rà
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/01/2012
Tên dự án:Cải tạo nâng cấp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện lương tài (gói 1 + gói 2)
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/01/2012
Tên dự án:Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành. HM khối chữa bệnh và điều trị nội trú
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế
Địa điểm xây dựng:huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/01/2012
Tên dự án:xây mộ phục vụ cho di chuyển mộ tạ nghĩa trang Đọ Xá, phường Ninh Xá
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/01/2012
Tên dự án:dịch chuyển hệ thống điện chiếu sáng cải tạo vỉa hè, thoát nước QL 38 đoạn qua phố và Phường Hạp Lĩnh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/01/2012
Tên dự án:HTKT khu nhà ở lô số 1, 2, 8, 19 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, để đấu giá QSDD tạo vốn XDCSHT (gói số 2
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành
Địa điểm xây dựng:thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:05/01/2012
Tên dự án:dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ
Chủ đầu tư:Sở Văn hóa thể thao du lịch
Địa điểm xây dựng:xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:05/01/2012
Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình trường THCS xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/12/2011
Tên dự án:Trung tâm lưu trữ tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/11/2011
Tên dự án:Trường mầm non tập chung xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài
Chủ đầu tư:UBND xã Mỹ Hương
Địa điểm xây dựng:huyện Lương Taì
Ngày nhận:11/07/2014
Tên dự án: THPT Hàm Long. HM Nhà Hiệu Bộ
Tên dự án:Kiểm tra theo yêu cầu của sở xây dựng công trình hoàn trả các công trình giao thông, thủy lợi và phúc lợi xã hội huyện Quế Võ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của tiểu dự án đường sắt Lim-
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Trang Previous page   1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   Next page