TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Gia Bình
Chủ đầu tư:Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:10/01/2014
Tên dự án:Tu bổ tôn tạo di tích đình Phúc Đức. HM Tòa đại đình
Chủ đầu tư:UBND phường Đại Phúc
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/01/2014
Tên dự án:Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh. HM Gói thầu số 6 Phòng chống mối
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/01/2014
Tên dự án:Lắp dựng cột cờ tại đảo giao thông đường Lê Thái Tổ - Lý Anh Tông thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/01/2014
Tên dự án:Bện viện sản nhi tỉnh BN. HM Nhà phụ trợ tổng hợp và các hạng mục phụ trợ
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/01/2014
Tên dự án:Tường rào ngăn khu nội trú với khu giảng đường
Chủ đầu tư:Trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:08/01/2014
Tên dự án:Bệnh viện lao & bệnh phổi Bắc Ninh. HM Nhà xác
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh. HM Phá dỡ
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Trung tâm thương mại DABACO.
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Điều chỉnh nút giao đường vào khu xử lý rác thải bảo vệ môi trường
Chủ đầu tư:Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị
Địa điểm xây dựng:huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Bệnh viện Phong và Da Liễu Bắc Ninh. HM Nhà khám kết hợp cấp cứu bệnh nhân phong
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63   Next page