TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:HTKT khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ thị xã Bắc Ninh. HM Tuyến đường RD-01
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Dự án mở rộng trường THCS thị xã Từ Sơn. HM Đường chạy, bãi tập, hố trồng cây, tường rào
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:07/01/2014
Tên dự án:Bảo trì, cải tạo trụ sở làm việc tỉnh đoàn Bắc Ninh phần bổ sung
Chủ đầu tư:Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/01/2014
Tên dự án:Khu công viên, khu đón tiếp thuộc dự án quần thể khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại xã Tam Sơn, Từ Sơn. Gói thầu Khu công viên, khu đón tiếp
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:02/01/2014
Tên dự án:Trường tiểu học phường Thị Cầu, tp Bắc Ninh. HM Nhà vệ sinh - nhà xe
Chủ đầu tư:UBND phường Thị Cầu
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:31/12/2013
Tên dự án:Hệ thống điện chiếu sáng thôn Đạo Chân, xã Kim Chân
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:31/12/2013
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc trung tâm tư vấn dịch vụ QLTS&BĐS Bắc Ninh. HM Cải tạo sửa chữa nhà bảo vệ, hàng rào phía trước
Chủ đầu tư:trung tâm tư vấn dịch vụ QLTS&BĐS Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:30/12/2013
Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 277 đoạn từ Cầu Tó đến khu lưu niệm cố TBT Nguyễn Văn Cừ, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
Chủ đầu tư:Ban QL các DAXD thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:30/12/2013
Tên dự án:Trường mầm non xã Khúc Xuyên. HM San nền, cổng, tường rào nhà lớp học số 1
Chủ đầu tư:UBND xã Khúc Xuyên
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:30/12/2013
Tên dự án:Sửa chữa một số hạng mục nhà xe và một số hạng mục khác sở nội vụ
Chủ đầu tư:Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:30/12/2013
Tên dự án:Đường dây 35kv và TBA 180KVA-35(22)/04KV cấp điện cho chi cục thuế huyện Quế Võ phần bổ sung
Chủ đầu tư:Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Quế Võ
Thời gian thực hiện:27/12/2013
Tên dự án:Xây dựng vỉa hè đường Lý Thái Tổ phần bổ sung
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:27/12/2013
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 63   Next page