TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Đường giao thông nối hầm chui dân sinh - KCN Sam Sung
Chủ đầu tư:UBND xã Long Châu
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:26/12/2013
Tên dự án:Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh. HM Các hạng mục còn lại (gói thầu số 4)
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:24/12/2013
Tên dự án:BVĐK huyện Tiên Du. HM Đường dây 35kv và TBA 560kva - 35(22)/0,4kv
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng công trình Y Tế
Địa điểm xây dựng:Huyện Tiên Du
Thời gian thực hiện:24/12/2013
Tên dự án:Cải tạo và mở rộng nghĩa trang liệt sỹ TPBN giai đoạn 2
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/12/2013
Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác sở Nội Vụ Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:23/12/2013
Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật KCN Đại Đồng Hoàn Sơn
Địa điểm xây dựng:Huyện tiên Du
Thời gian thực hiện:23/12/2013
Tên dự án:Chỉnh trang đường Đồng Chương. HM Dịch chuyển đường điện 0,4kv
Chủ đầu tư:Ban QL các DAXD thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:20/12/2013
Tên dự án:Trường trung học cơ sở Từ Sơn - thị xã Từ Sơn. HM Nhà hiệu bộ, công trình phụ trợ
Chủ đầu tư:Ban QL các DAXD thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:20/12/2013
Tên dự án:Công an tỉnh Bắc Ninh. HM Sân tạm giữ phương tiện 2
Chủ đầu tư:Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/12/2013
Tên dự án:cải tạo, bảo trì trụ sở làm việc BHXH huyện Yên Phong
Chủ đầu tư:Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:17/12/2013
Tên dự án:Duy tu sửa chữa nền mặt đường huyện lộ năm 2013. HM: Nền mặt đường
Chủ đầu tư:Phòng Công thương huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:17/12/2013
Tên dự án:Tu sửa và cải tạo đường trục xã Khắc Niệm đoạn từ QL38 vào trường THCS xã Khắc Niệm
Chủ đầu tư:UBND xã Khắc Niệm
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/12/2013
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 63   Next page