TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Goc nhin chat luong cong trinh xay dung tu quan ly
Luật xây dựng đi vào cuộc sống, sự vận động linh hoạt của cơ chế thị trường, sự phân cấp mạnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà nước đã tác động tích cực và phân rõ trách nhiệm đến từng chủ thể tham gia quản lý và đầu tư xây dựng. Thông qua đó chất lượng công trình xây dựng được nâng lên rõ rệt qua từng năm trở lại đây. Tuy nhiên chất lượng công trình xây dựng cũng còn một số vấn đề khiến chúng ta phải suy ngẫm và trăn trở.

Ban ve cong tac kiem dinh phuc vu quan ly Nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung
Chất lượng công trình xây dựng có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và chính chất lượng công trình là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của từng công trình xây dựng nói riêng, của cả Quốc gia nói chung

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam". Phóng viên baodautu.vn đã trao đổi với ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), xung quanh thực trạng và giải pháp kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.