TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
TRUONG TIEU HOC DINH BANG 2
1. Tên dự án: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2 2. Địa điểm xây dựng: Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh 3. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm B

TRU SO LAM VIEC HUYEN UY YEN PHONG
1. Tên dự án: TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY YÊN PHONG 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh BN 3. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm C

Nha hieu bo Nha lop hoc Giang duong CNKT Bac Ninh
1. Tên dự án: Nhà hiệu bộ, Nhà lớp học, Giảng đường CNKT Bắc Ninh 2. Chủ đầu tư: Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh 3. Địa điểm xây dựng: Đường Hàn Thuyên - TP Bắc Ninh

San giao dich va gioi thieu viec lam Bac Ninh
1. Tên dự án: Sàn giao dịch lao động việc làm - Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh Bắc Ninh 2. Chủ đầu tư: Sở Lao động thương binh & Xã hội Tỉnh Bắc Ninh 3. Địa điểm xây dựng: Đường Nguyễn Đăng Đạo - Thành Phố Bắc Ninh

Trang Previous page   1 2