TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
DOAN LAM VIEC BO XAY DUNG VA CUC GIAM DINH NHA NUOC VE THAM VA LAM VIEC TAI TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG
Ngày 20/02/2016, Đoàn làm việc Bộ Xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về thăm và làm việc tại Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng.

 	 Kiem tra an toan nha o cong trinh cu tai do thi
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/2/2016 về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

So Xay dung Trien khai nhiem vu nam 2016
Ngày 6 – 1, Sở Xây dựng tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và tặng cờ thi đua cho Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng

Nang cao chat luong quy hoach xay dung va phat trien do thi
(BNP) - Sáng 26/10, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2015.

Thực hiện Quyết định số 161/QD-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015. Sở Xây dựng chủ trì, Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng là đơn vị đồng tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sáng 17/9, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch. Nghị định quy định cụ thể về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng gồm: Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; quy hoạch xây dựng nông thôn.

Theo đó, về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo nguyên tắc tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14   Next page