TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
 Phat dong Tet trong cay Xuan Giap Ngo nam 2014
Sáng 6-2 (tức ngày mùng 7 Tết Giáp Ngọ) tại Khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh, lãnh đạo cán bộ và công viên chức Sở Xây dựng sổi nổi ra quân thực hiện Tết trồng cây 2014

Ngay 8 – 1 So Xay dung to chuc tong ket cong tac nam 2013 va trien khai nhiem vu nam 2014 Dong chi Nguyen Tien Nhuong Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy Pho Chu tich UBND tinh du va chi dao
Năm 2013, với chủ đề công tác “Tăng cường đi cơ sở, chủ động và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp” ngành Xây dựng đạt một số kết quả nổi bật: Tích cực cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân; triển khai hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về phát triển đô thị, quản lý chất lượng, hỗ trợ nhà ở cho người có công; công bố đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, cấp nước vùng tỉnh; thực hiện hơn 70% quy hoạch chi tiết trung tâm xã Nông thôn mới; lập chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030; hoạt động thanh, kiểm tra được đẩy mạnh, tăng 135,4% so với năm 2012

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2814/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sua Luat Xay dung de dap ung nhu cau cua thuc tien
Hoàn thiện dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) là một nhiệm vụ hàng đầu của ngành xây dựng, do phạm vi điều chỉnh của Luật rất rộng, chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội và khoảng 34% GDP cả nước. Bởi lẽ Luật là cơ sở quan trọng nhằm khắc phục tình trạng công trình bị kéo dài tiến độ, đội giá, chất lượng kém, thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Trong hai ngày 18 -19/5/2013, tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện dự án thí điểm ứng dụng công nghệ “Do-nou” của Nhật Bản trong xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) ở Việt Nam. Dự án đã thực hiện xây dựng thí điểm tại đường nội đồng tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Thông tư này quy định việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế một bước hoặc hai bước và các thiết kế khác triển khai ngay sau thiết kế cơ sở được quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Kiem tra nguon vat lieu xay dung truoc khi su dung
Chủ đầu tư bên mua các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP, áp dụng đối với các loại công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn

Bo Xay dung Trien khai Nghi dinh so 11-2013-ND-CP va Nghi dinh so 15-2013-ND-CP
Ngày 14/5/2013, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại khu vực phía Bắc. Đây là những Nghị định có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý phát triển đô thị và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sau gần 5 năm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ Công ty Carboncor Nam Phi, đến nay Công ty CP Carbon VN đã ứng dụng thành công sản phẩm rải đường mới Carboncor Asphalt trên nhiều tuyến đường giao thông nước ta, từ quốc lộ đến tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn.

Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14   Next page