TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Nhung van de rut ra tu xay dung nong thon moi o Bac Ninh
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương có tầm chiến lược trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Kinh nghiệm từ các xã điểm ở Bắc Ninh cho thấy: Ðể đạt được mục tiêu đề ra cần có bước đi phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ sở, khắc phục tính hình thức, chạy theo phong trào, tránh lãng phí, tiêu cực.

Cau 17 trieu USD bi sap o Trung Quoc
(Dân trí) - Một phần của cây cầu đang được xây dựng với số vốn đầu tư lên tới 17 triệu USD đã bị sập tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc

Hoi thao lay y kien ve du thao cac Thong tu huong dan thuc hien ND 15 cua Chinh phu ve quan ly chat luong cong trinh
Ngày 18/4/2013, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định15 về quản lý chất lượng công trình xây dựng vừa được ban hành. Tham dự Hội thảo có dại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia thuộc lĩnh vực và các đơn vị liên quan.

Tang cuong va doi moi cong tac quan ly chat luong cong trinh xay dung trong dau tu xay dung su dung cong trinh
Ngày 22/3, tại Đà Nẵng, Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường và đổi mới công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong đầu tư xây dựng, sử dụng công trình” và “Hội nghị thường niên mạnh kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ 10”.

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Ngày 25/2/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1) trong đó có rất nhiều tiêu chuẩn quan trọng đang áp dụng như: - TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng - TCXDVN 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất v.v...

Nghi dinh 15-2013-ND-CP ngay 06-02-2013 cua Chinh phu ve quan ly chat luong cong trinh xay dung
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó quy định trường hợp phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công không đảm bảo an toàn thì cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được quyền tạm dừng thi công công trình.

Khau tham tra tham dinh phe duyet thiet ke - du toan voi vai tro gac cong cuoi cung cua cac du an XDCB van dang con bo trong
TP - Trưởng ban Nội chính T.Ư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh phát biểu những lời gan ruột tại Hội nghị quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2002-2012, sáng qua (10-1).

(BNP) - Ngày 25/12/2012, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy đã ký ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị

Đây là Nghị định quan trọng thay thế nghị Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Khoản 4 Điều 13 và Điều 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Next page