TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 13/09/2012
Học tập chuyên môn nghiệp vụ - Công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình
Ngày 08 tháng 9, Tại hội trường Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng, cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục công tác học tập chuyên môn nghiệp vụ với chuyên đề " Công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình ".

     Thực hiện kế hoạch học tập chuyên môn nghiệp vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, ngày 08 tháng 9 vừa qua cán bộ Trung tâm thảo luận về Công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình. Chuyên đề này do đồng chí Hà Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng của Trung tâm chuẩn bị và trình bày với nội dung về Pháp luật liên quan và nghiệp vụ công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình. Chuyên đề  được xây dựng gồm 2 phần : Phần thứ nhất là các quy định của pháp luật về công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình; Phần thứ hai là kỹ năng giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình).

 

     Qua buổi sinh hoạt này, với mục đích là bồi dưỡng, trang bị bổ sung kiến thức về pháp luật cũng như nghiệp vụ xử lý tại hiện trường giúp cho cán bộ,nhân viên trong Trung tâm nâng cao nghiệp vụ về Công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình.

KĐ-KCX
Top