TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 08/10/2012
Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 423/QĐ-BXD ngày 28/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long–Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và 02 dự án: Dự án Bảo tàng Hà Nội; Dự án Công viên Hòa Bình; xét báo cáo ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thanh tra Bộ Xây dựng, thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã ký kết luận chính thức.
Bộ Xây dựng đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21/10/2011 của Đoàn thanh tra và yêu cầu xử lý theo kết quả thanh tra.

Đối với Công trình Bảo tàng Hà Nội: UBND thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm trong việc giao chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư do lựa chọn không đúng đã gây ra nhiều vướng mắc trong triển khai xây dựng, dẫn đến hoàn thành công trình nhưng tổng dự toán chưa được phê duyệt. UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tại ô đất có ký hiệu HH theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 22/7/2011; làm thủ tục giao đất để Tổng công ty CP Vinaconex thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt. Tổng công ty CP Vinaconex ban hành văn bản bổ sung số liệu chỉ tiêu quy hoạch và phân cấp công trình đúng quy định. Sở Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty CP Vinaconex, Ban QLDA Bảo tàng Hà Nội và các nhà thầu kiểm điểm rút kinh nghiệm để xảy ra vi phạm nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn.

Đối với Công trình Công viên Hoà Bình: Chủ đầu tư dỡ bỏ nhà cấp 4 diện tích 75m2 tại vị trí đất không gian vườn trung tâm, không có trong quy hoạch được duyệt, thay thế các vật liệu tiêu chuẩn phù hợp, đảm bảo cảnh quan của công viên. Chủ đầu tư sửa chữa việc lát đá sân, đường dạo quanh hồ do ngập úng cục bộ vào mùa mưa, nâng cao hiệu quả sử dụng của công viên. Sở Xây dựng Hà Nội, Ban QLDA 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các nhà thầu kiểm điểm rút kinh nghiệm để xảy ra vi phạm nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

Về xử lý về kinh tế đối với công trình Bảo tàng Hà Nội: Dự toán thiết kế tính sai số tiền 5.631.746.000đ, (trong đó: Gói thầu số 10, 12, 13 là 1.397.846.000đ; Gói thầu số 11: 93.900.000đ; Gói thầu số 15: 795.846.000đ; Gói thầu số 22: 3.345.000.000đ. Yêu cầu chủ đầu tư thu hồi số tiền chi phí thiết kế đã thanh toán cho nhà thầu tư vấn, khi quyết toán công trình.

Sai tăng do thanh toán, quyết toán không phù hợp với hồ sơ hoàn công, yêu cầu giảm trừ số tiền 6.960.000.000đ (trong đó:Công ty TNHH SX đá Granit số tiền 264.000.000đ ; Công ty CP Vimeco số tiền 122.000.000đ ; Liên danh 04 Nhà thầu Công ty CPXD số 1; Công ty CPXD số 5; Công ty CPXD số 9; Công ty CPXD số 11405.000.000đ; Công ty CP Ree (Gói thầu số 15) số tiền: 339.000.000đ; Công ty TNHH Nam Minh Hoàng số tiền:30.000.000đ; Công ty CP Đầu tư xây dựng và PT hạ tầng Vinaconex: 2.514.000.000đ ; Công ty CP Vinaconex E&C: 3.286.000.000đ)

Xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ số tiền 110.000.000đ (trong đó: Công ty CP Vimeco số tiền: 15.000.000đ; Trung tâm phát triển công nghệ Lâm sản số tiền: 15.000.000đ; Liên danh 02 Nhà thầu (Công ty CPXD số 9, 11): 60.000.000đ; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam số tiền: 20.000.000đ )

Đối với Dự án Công viên Hoà Bình:Tổng số tiền yêu cầu thu hồi, giảm trừ, truy thu thuế: 643.219.000đồng.Thu hồi:Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật – Trường Đại học Mỏ Địa Chất về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng số tiền: 10.371.000đ. Giảm trừ khi thanh, quyết toán công trình, số tiền: 618.488.000đ

(Trong đó: Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị: 478.004.000đ; )Liên danh Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị và Công ty TNHH MTV Hỗ trợ phát triển năng lượng số tiền: 140.484.000đ. Truy thu tiền thuế thu nhập cá nhân, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp về Cục thuế thành phố Hà Nội số tiền là 14.000.000đ)

Báo xây dựng
Top