TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 15/10/2012
Lễ kết nạp Đảng viên trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng năm 2012
Ngày 08 tháng 10 năm 2012, được sự chỉ đạo của Đảng ủy sở xây dựng, chi bộ Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng tổ chức " Lễ kết nạp Đảng" cho quần chúng ưu tú.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy sở xây dựng, quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Nghị quyết chi bộ Trung tâm kiểm định chất lượng và KTXD về việc phát triển Đảng viên. Ngày 08 tháng 10 năm 2012, quyết định kết nạp cho quần chúng ưu tú Trần Thị Hồng Nga. Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Minh - Bí thư chi bộ, giám đốc, các đồng chí trong trong Chi ủy, toàn thể Đảng viên của Chi bộ và các đồng chí đoàn viên ưu tú của các phòng ban tới dự.

Sau khi nghe đ/c Nga đọc đơn xin vào Đảng và lời tuyên thệ trước Đảng quang vinh, người được Chi bộ phân công giúp đọc bản nhận xét quần chúng ưu tú, đồng chí Nguyễn Quang Minh đã đọc và trao quyết định Kết nạp Đảng cho đồng chí Nga.
Buổi lễ được tổ chức trang trọng và thành công tốt đẹp.
KCX
Top