TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 22/10/2012
Một số Quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh về Quản lý và Thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 22/10/2012 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định số 73/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo Quy định mới ban hành về thiết kế mặt đường khuyến khích sử dụng kết cấu áo đường mềm, móng kín, mặt đường nhưa cao cấp A1 hoặc mặt đường bê tông xi măng công nghệ đầm lăn. Hè dùng các loại vật liệu có thẩm mỹ cao như đá tự nhiên, gạch gạch terrazzo, gạch granite hạn chế sử dụng gạch block tự chèn, gạch xi măng. Trên hè đường phải đảm bảo có các dấu hiệu nhận biết và đường đi cho người tàn tật tiếp cận sử dụng;
Quy định cụ thể về bề rộng tối thiểu của đường.
Đối với đường cao tốc đô thị và đường trục chính đô thị, khuyến khích thiết kế dải phân cách có bề rộng trên 20m, nhằm tạo quỹ đất dự trữ xây dựng đường cao tốc đô thị (trên cao hoặc ngầm dưới đất) trong tương lai. Đường trục chính đô thị.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên:
- Phương án 1: Tổng chiều rộng của đường là 60m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 10m, lòng đường mỗi bên rộng 14m, giải phân cách giữa rộng 12m (60m = 10m+14m+12m+14m+10m); trong điều kiện có thể, khuyến khích bố trí dải phân cách giữa có bề rộng trên 20m. - Phương án 2: Tổng chiều rộng của đường là 70m, trong đó đường gom được bố trí 2 bên đường chính; lòng đường gom rộng 7,5m, hè đường đường rộng 10m, giải phân cách với đường gom rộng 2m, lòng đường chính mỗi bên rộng 14m, giải phân cách giữa rộng 5m (70m = 10m+7,5m+2m+14m+5m+14m+2m+7,5m+10m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 54m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 8m, lòng đường mỗi bên rộng 14m, giải phân cách giữa rộng 10m (54m = 8m+14m+10m+14m+8m);
Đường trục đô thị.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên: Tổng chiều rộng của đường là 53m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 10m, lòng đường mỗi bên rộng 14m, giải phân cách giữa rộng 5m (53m = 10m+14m+5m+14m+10m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 40m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 8m, lòng đường mỗi bên rộng 10,5m, giải phân cách giữa rộng 3m (40m = 8m+10,5m+3m+10,5m+8m);
Đường liên khu vực.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên: Tổng chiều rộng của đường là 40m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 8m, lòng đường mỗi bên rộng 10,5m, giải phân cách giữa rộng 3m (40m = 8m+10,5m+3m+10,5m+8m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 30m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 8m, lòng đường rộng 14m (30m = 8m+14m+8m);
Đường chính khu vực.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên: Tổng chiều rộng của đường là 30m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 8m, lòng đường rộng 14m (30m = 8m+14m+8m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 24m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 6m, lòng đường rộng 12m  (24m = 6m+12m+6m);
 Đường khu vực.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên: Tổng chiều rộng của đường là 22,5m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 6m, lòng đường rộng 10,5m (22,5m = 6m+10,5m+6m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 20,5m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 5m, lòng đường rộng 10,5m (20,5m = 5m+10,5m+5m);
 Đường phân khu vực.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên: Tổng chiều rộng của đường là 20,5m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 5m, lòng đường rộng 10,5m (20,5m = 5m+10,5m+5m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 16,5m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 4,5m, lòng đường rộng 7,5m (16,5m = 4,5m+7,5m+4,5m);
Đường nhóm nhà ở.
a) Đối với đô thị loại IV trở lên: Tổng chiều rộng của đường là 16m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 4,5m, lòng đường rộng 7m (16m = 4,5m+7m+4,5m);
b) Đối với các đô thị còn lại: Tổng chiều rộng của đường là 15m, trong đó hè đường mỗi bên rộng 4m, lòng đường rộng 7m (15m = 4m+7m+4m);
Cây xanh: Cây xanh bóng mát được trồng phải có tuổi thọ cao, là cây thân gỗ, phù hợp với cảnh quan đô thị, điều kiện khí hậu và an toàn
- Trồng cây xanh phải được thực hiện sớm nhất, phù hợp với việc tổ chức các giai đoạn thi công xây dựng.
- Đối với các tuyến đường có chiều rộng hè đường đến 6m, yêu cầu trồng tối thiểu một hàng cây xanh bóng mát dọc tuyến.
- Đối với các tuyến đường có chiều rộng hè đường từ trên 6m đến 10m, yêu cầu tổ chức trồng 1 hàng cây xanh bóng mát và 1 dải cây tạo cảnh (cây lúp xúp) trên thảm cỏ với bề rộng không nhỏ hơn 2m.
- Đối với các tuyến đường có chiều rộng hè đường trên 10m, yêu cầu bố trí 2 hàng cây xanh bóng mát hoặc 1 hàng cây xanh bóng mát và 1 dải cây tạo cảnh (cây lúp xúp) hoặc thảm cỏ với bề rộng không nhỏ hơn 3m.
 Hệ thống chiếu sang: thống chiếu sáng bắt buộc phải được thiết kế và sử dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng được chứng nhận, ưu tiên sử dụng công nghệ LED;
Trách nhiệm quản lý đường đô thị thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện, thị xã và cấp phường.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2012.
(Tải quyết định tại mục Văn bản QPPL)
KCX
Top