TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 30/09/2013
Nhìn lại 11 năm xây dựng và phát triển, phương hướng phát triển đến năm 2017 của Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Kinh tế xây dựng Bắc Ninh
Với phương châm: “Chất lượng, kinh tế, bền vững luôn đồng hành cùng công trình của bạn”. Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng mong được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, các Chủ đầu tư trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Thí nghiệm vật liệu cấu kiện xây dựng và Tư vấn xây dựng.
I. Nhìn lại 11 xây dựng và phát triển Trung tâm
     Trung tâm kiểm định CL và KTXD được thành lập ngày 15/7/2002 với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thông qua công tác kiểm định, giám định, thí nghiệm, thẩm tra và các hoạt động tư vấn xây dựng.
     Qua 11 năm trưởng thành và phát triển Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã có đội ngũ gần 100 người là thạc sỹ, kiến trúc sư, kỹ sư có trình độ chuyên nghiệp cao theo các chuyên ngành, là đơn vị tư vấn xây dựng hạng 1, cùng với trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, quản lý áp dụng theo ISO 9001:2008. Trung tâm đã và đang thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan Quản lý nhà nước và tư vấn xây dựng của Chủ đầu tư, thành tích cụ thể như sau:
1. Sự phát triển về bộ máy và lực lượng lao động:
     Ngày đầu thành lập chỉ có 1 giám đốc và 02 cán bộ, 1 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Từng bước, liên tục bộ máy được phát triển và kiện toàn đến nay trung tâm đã phát triển bộ máy chính quyền, tổ chức đảng, đoàn thể, với tổng số viên chức là 66 người (trong đó có 19 đ/c đang học và đã được cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành), 5 phòng chuyên môn. Chi bộ Trung tâm có 17 đảng viên.
2. Sự phát triển về cơ sở vật chất.
     Cở sở vật chất ban đầu là con số không( Không trụ sở, thiết bị máy móc kiểm định, thí nghiệm, trang bị văn phòng..)
     Sau 5 năm đã xây dựng được trụ sở của Trung tâm đang sử dụng hiện nay. Đầu tư hơn 900 triệu cho xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị.
     Sau 11 năm đã đầu tư bổ sung 4 tỷ mua thiết bị và ứng dụng, sử dụng thiết bị. Hiện nay thiết bị cơ bản đáp ứng cho công việc chuyên môn.
3. Hoạt động chuyên môn
3.1. Công tác phục vụ QLNN
     Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị. TRung tâm đã tập trung nguồn lực cao nhất đáp ứng các yêu cầu của QLNN qua công tác kiểm định, giám định, thí nghiệm, thẩm tra. Thông qua hoạt động này phản ánh thường xuyên, có hệ thống tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
3.2. Công tác tổ chức tập huấn pháp luật ngành xây dựng.
     Đã phối hợp tổ chức trên 30 lớp tập huấn về pháp luật và nghiệp vụ cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Thông qua công tác này đã giúp các đơn vị, cá nhân nâng cao nhận thức pháp luật xây dựng.
3.3. Công tác tư vấn xây dựng.
     Hoạt động tư vấn xây dựng một mặt là giúp cán bộ viên chức có kinh nghiệm thực tiễn, một mặt là nguồn thu nhập để duy trì hoạt động trung tâm. Chất lượng các công tác tư vấn cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Được CĐT đánh giá cao. Doanh thu năm 2012 là 8 tỷ đồng.
3.4. Tham gia hoạt động mạng kiểm định Việt Nam.
      Xác định đây là hoạt động tốt cho Trung tâm tiếp cận học tập kinh nghiệm , chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng chuyện môn, đồng thời nắm bắt một cách có hiệu quả công nghệ tiên tiến của thế giới về xây dựng công trình.
      Với tinh thần xây dựng cao nhất các năm qua Trung tâm luôn được Bộ xây dựng đánh giá là thành viên tích cực của Mạng. Năm 2010 Trung tâm là một trong 10 đơn vị kiểm định trên cả nước được Bộ xây dựng tặng bằng khen.
3.5. Các công tác khác.
     Duy trì tốt các hoạt động của các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên bằng các hoạt động cụ thể, tạo ra môi trường làm việc gắn kết, tin cậy như gia đình thứ 2 của mình.
     Áp dụng thành công tiến bộ khoa học quản lý chất lượng IS9001 cùng hàng loạt các giải pháp nhằm khẳng định vị trí của đơn vị về công tác chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
II. Phương hướng phát triển đến năm 2017
    Tiếp tục nâng cao vai trò phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình; trở thành đơn vị có uy tín về tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn và khu vực; là thành viên tích cực của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.
    Để đạt được các mục tiêu trên, giải pháp chung là:
    Kiên định mục tiêu chiến lược; tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đi sâu vào việc nâng cao kỹ năng và sự chuyên nghiệp, chuyên môn hóa từng lĩnh vực; đầu tư trang thiết bị hiện đại có độ chính xác cao cho phòng thí nghiệm; phát huy tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008; ổn định thu nhập cho người lao động và có tích lũy đáng kể.

KCX
Top