TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 15/04/2014
GIẢI BÓNG ĐÁ TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG & KINH TẾ XÂY DỰNG
Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 56 năm ngày thành lập Nghành xây dựng 29/04, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2014) và 128 năm ngày Quốc tế Lao động (01/05/1886-01/05/2014). Công đoàn và Đoàn thanh niên Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các phòng ban trực thuộc Trung tâm.
Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 56 năm ngày thành lập Nghành xây dựng 29/04, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/042014) và 128 năm ngày Quốc tế Lao động (0105/1886-01/05/2014). Công đoàn và Đoàn thanh niên Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các phòng ban trực thuộc Trung tâm: Phòng Tư vấn xây dựng; Phòng Kiểm định chất lượng; Phòng Tư vấn xây dựng, Phòng Thí nghiệm VLXD, Phòng Kinh tế xây dựng.
Giải bóng đá Trung tâm khai mạc ngày 14/04/2014 , kết thúc vào ngày 19/042014.( Một số hình ảnh trong lễ khai mạc giải)

Phòng TVXD vs Kinh tế xây dựng

Phòng Kiểm định chất lượng vs Phòng Thí nghiệm VLXD

kcxbacninh.com.vn
Top