TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 02/07/2014
Công bố giá VLXD số 01/2014/CB-SXD
Công bố giá VLXD số 01/2014/CB-SXD ngày 03/3/2014 của Sở Xây dựng Bắc Ninh
Download tại đây: https://www.mediafire.com/?5jf9gb1cwjwdb5d
Top