TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 16/04/2012
Sàn giao dịch và giới thiệu việc làm Bắc Ninh
1. Tên dự án: Sàn giao dịch lao động việc làm - Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh Bắc Ninh 2. Chủ đầu tư: Sở Lao động thương binh & Xã hội Tỉnh Bắc Ninh 3. Địa điểm xây dựng: Đường Nguyễn Đăng Đạo - Thành Phố Bắc Ninh
4. Quy mô và một số thông số chính:
+ Quy mô: 1,69 ha
+ Một số thông số chính:
Bao gồm các hạng mục chính sau:
+ Nhà lớp học
+ Nhà hiệu bộ, thư viện
1. Tên dự án: Sàn giao dịch lao động việc làm - Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh Bắc Ninh
2. Chủ đầu tư: Sở Lao động thương binh & Xã hội Tỉnh Bắc Ninh
3. Địa điểm xây dựng: Đường Nguyễn Đăng Đạo - Thành Phố Bắc Ninh
4. Cấp, nhóm dự án:
Dự án nhóm C
5. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: Công trình dân dụng, cấp III, 3 tầng
    + Một số thông số chính:
*Xây dựng trụ sở chính:
    - Diện tích sàn xây dựng khoảng 2010 m2;
    - Cao 3 tầng; chiều cao xây dựng tầng trệt là 2.7 m; tầng 2 và 3 là 4.5m.
    - Công trình cấp III; bậc chịu lửa II.
* Và các hạng mục phụ trợ
6. Tổng mức đầu tư: 13 tỷ
7. Phần công việc KCX thực hiện: Lập dự án ĐTXD công trình
8. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm dự án:     KTS. Phạm Ngọc Quỳnh
+ QLKT:             KS. Hoàng Bá Huy
+ Thực hiện:      
                KTS. Nguyễn Bình Tuấn Linh
                KS. Đào Văn Hân
                KS. Ngô Minh Hùng
                KS. Lê Anh Đức
9. Thời gian thực hiện: Năm 2007
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trìnhPhòng Tư Vấn Xây Dựng - KCX
Top